Vind IL har fått midler fra Gjensidige stiftelsen til All-idrett for barn og ungdom og vi søker person til å lede dette arbeidet.

Vi søker en voksen person med interesse for og kunnskaper om idrett for barn og ungdom. Omfang og størrelse på oppgaven blir vi enige om.

Send søknad med dine tanker og ideer om et slikt tilbud innen 1. januar 2023.

OBS! Det er krav til politiattest.

Våre grunntanker om tilbudet:

Vi ønsker å tilby alle barn og unge varierte fritidsaktiviteter, uten for mye organisering og instruksjon. Barna vil få nye venner i en aktivitetsgruppe og vi legger opp til et variert program, med turer i naturen, idrettsaktiviteter, og ulike mestringsøvelser.

Vi ønsker å lage et fast ukentlig tilbud, fordelt på 4 aldersgrupper; 4-6, 7-9, 10-12 og 13-16 år. Tilbudet skal følge skoleruta, dvs. 40 uker pr skoleår. 

Et all-idretts tilbud vil favne bredt og gi morsomme opplevelser for barna. Vi skal introdusere barna for allsidige aktiviteter som forskjellige idretter, leker, friluftsliv, e-Sport m.m.

Spørsmål og søknad sendes

daglig leder Ketil Gjerde

innen 1.1.23:

ketil@vindil.no