Tradisjon tro skal Vind ILs årlige julekalender fordeles på alle lag og grupper for videresalg til de tusen hjem.

Kalenderne utleveres på Vindhytta onsdag 23.oktober i tidsrommet 10.00-20.00. I år skal alle spillere fra årsklassen 2012 og eldre selge julekalenderen. Salget organiseres og håndteres innenfor hvert lag/gruppe (dette er den eneste kalenderen klubben selger, da vi har avviklet salg av Lionskalenderen).

* Hver enkelt spiller skal selge 7 julekalendere hver. Uavhengig av søskenrelasjoner. Kalendere koster kr. 50,- pr stk.

* Utlevering/henting onsdag 23.oktober mellom kl.10.00-20.00
– Lagleder/foreldrekontakt tar ansvar for henting av kalendere, og deretter videre distribuering av kalenderne til hver enkelt spiller.

* Innbetaling skjer innen mandag 2.desember (SISTE FRIST!). Enten i cash eller til konto 2050.30.29570. Gjør avtale for innbetaling ved epost til post@vindil.no .
– Lagleder/foreldrekontakt samler inntektene fra kalendersalget for sitt respektive lag og leverer samlet inntekt for hele laget til Vind IL.
– Kalenderne må selges før 1.desember
– Alle lagene henstilles til å selge alle utleverte kalendere, dette er et viktig bidrag til å holde kostnader så lave som mulig.

Dagens vinner trekkes på www.vindil.no og Vind Idrettslags offisielle facebookside hver dag i adventstida!

Lykke til ☺

Copy link
Powered by Social Snap