Fra høsten 2021 blir det mulig for elevene ved Kopperud Ungdomsskole og Vardal Ungdomsskole å velge Fysisk aktivitet og Helse med spesialisering fotball. Ungdommene får da god undervisning av lærepersonellet ved skolen – kombinert med treninger annenhver uke i GOBB Arena. Vind bidrar med anlegg og trenere av topp kvalitet!

 

Vind stiller på dugnaden

For å få et godt faglig opplegg har Vind IL tilbydt seg å stille til rådighet GOBB Arena for valgfag-gruppene på Vardal Ungdomsskole og Kopperud Ungdomsskole. Både gruppene som følger ordinær studieplan (Basis) og gruppene som velger spesialisering fotball får tilbud om å trene på GOBB Arena i skoletiden.

Dette er vi sikre på blir et strålende opplegg for ungdommen – og Vind stiller med akademileder Stian Lauritsen og G16/19 hovedtrener Mads Andre Ringvold som trenerkrefter på øktene.

 

Ete-sove og treine

Valgfaget fysisk aktivitet og helse har viktige læringspunkter for aktiv ungdom. Riktig kosthold og tilstrekkelig hvile er viktig for utøvere som trener mye i løpet av ei uke. Læreplanen i faget gir viktig læring for aktiv ungdom.

Som Eat-Move-Sleep ambassadørklubb er vi opptatt av å finne tiltak som kan bidra til læring om kosthold og hvilke blant idrettsungdommen. Ved å samarbeide med skolene får vi et skikkelig løft i tilbudet, og gleder oss til å lære av flinke fagfolk på skolene.

Påmelding gjøres via skolene.

 

Copy link
Powered by Social Snap