Garderober – GOBB arena

Lagsgarderober: (1. etasje)

  • 6 stk. à ca 50 kvadratmeter.

Dommer / trener / lærer garderober. (1. etasje)

  • 2 stk. à 17,5 kvadratmeter.

Garderobe i 2. etasje

  • 1 stk. på 46 kvadratmeter.
  • Denne er en åpen garderobe uten dusj, tenkt til skifting/oppbevaring av klær i låsbare skap.

Åpen Garderobe 2. etasje – GOBB arena:

Garderober 1. etasje – GOBB arena: