Vind ILs verdier

Vind Idrettslags verdier. 

Vår visjon: Topp kvalitet – Ren idrettsglede!

Våre normer og verdigrunnlag: Begeistre – Rause – Redelige

Vår foreningsidé: Gjennom frivillig innsats skal Vind idrettslag skape en trygg og inkluderende samlingsplass for alle, med organisasjon og anlegg av topp kvalitet.

Flest mulig – Lengst mulig – best mulig !

Overordna mål: Vind IL skal opprettholde og videreutvikle organisasjon, anlegg, økonomi av høy kvalitet, og med fokus på miljø og bærekraftig aktivitet.

 

Vind IL er Gjøviks desidert største frivillige organisasjon med ca. 1600 medlemmer pr 1.1.2022. Det betyr at klubben er Sørbyens møteplass nummer en for barn, ungdom og voksne og Innlandets største idrettslag.

Det er plass til alle enten man er her fordi man er Tilskuer – Utøver – Trener – Kioskvakt – Lagleder – Foreldrekontakt – eller man har et eller annet verv i klubben. Om man er aktiv fordi kameraten gjør det eller fordi man har en proffdrøm et sted inni seg så er det uansett rom for alle. Å bli den beste utgaven av seg selv er viktig, på alle måter.

Topp Kvalitet – Ren idrettsglede – Hva betyr egentlig det ?

Klubben skal sørge for at alt vi gjør er av så god kvalitet at medlemmene blir stolte av å si at ”vi spiller for Vind”. Alt fra anlegg til trenere og klubbdrift skal fungere til medlemmenes beste.

Alle skal følge de regler og normer som til enhver tid gjelder, selvfølgelig også Fair-Play, og ikke minst så skal alle – alltid holde seg innenfor idrettens og samfunnets normer hva rus-, og dopingmidler angår.

Summen av alt vi gjør gir oss forhåpentligvis: Flest mulig, lengst mulig, best mulig.