Valg på årsmøtet i Vind Idrettslag

Valg på årsmøtet 21.3.2024:

Hovedstyret:

 • Leder, Kristian Marcussen, Ny, velges for 2 år
 • Nestleder, Bodil Opheim Dale, Ny, velges for 1 år
 • Styremedlem økonomi, John Tangen, På valg 2025
 • Styremedlem, Astrid Baade Larsen, På Valg 2025
 • Styremedlem anlegg, Kolbjørn Asphaug, Gjenvalg for 2 år
 • Styremedlem Langrenn, NN, På valg 2024
 • Styremedlem Fotball, Irene Jung Morch, Ny, velges for 1 år
 • Styremedlem Aktivitet, Tor Arne Hestnes, På valg 2025

Varamedlemmer:

 • Varamedlem, Ole Henrik Evensen, Gjenvalg 1 år
 • Varamedlem, Thorbjørn Jacobsen, Gjenvalg 1 år
 • Varamedlem, Terje Maudal, Ny, velges for 1 år

Kontrollkomiteen:

 • Leder, Øystein Schjellerud, Gjenvalg for 1 år
 • Medlem, Bjørnar Stenersen, Gjenvalg for 1 år
 • Varamedlem, Per Kolseth, Gjenvalg for 1 år

Valgkomiteen:

 • Leder, Merete J. Marcussen, På valg 2025
 • Medlem, Jorunn Reinsvollsveen, Ny, velges for 2 år
 • Varamedlem, Mari Østlien Kirkeby, Ny, velges for 2 år

 

Det har ikke lykkes valgkomiteen å få på plass en ny leder for langrenn. Årsmøtet gir valgkomiteen mandat til å fortsette arbeidet. Ekstraordinært årsmøte avholdes når dette er i orden.