Øvre bane.

Etter forhandlinger med Gunvor Nersten, som var eier av Ås Gård på denne tiden, om grunn til videre utbygging av anlegget på Aske (makeskifte med Gjøvik kommune) ble det i løpet av våren 1978 så smått begynt med forberedelser til byggetrinn 2.

Banen ligger lengst mot sør og den fikk i sin tid betegnelsen bane A. På grunn av vanskelig grunn ble det en meget arbeidskrevende oppgave. Det var mye fjell som måtte sprenges og kjøres vekk.

Nå var Vind heldige da maskinentreprenør Paul Berg trengte slik masse, og han sprengte og kjørte vekk 4500 kubikkmeter fjellmasse. På grunn av de vanskelige grunnforholdene ble arbeidet med bane A endel forsinket, samtidig som anlegget ble dyrere enn beregnet.

Det ble besluttet at banen skulle få gressmatte istedet for grus som man planla først, og takket være stor innsats fra lagets medlemmer ble banen finjustert og sådd 16. september 1980, og regnes tatt i bruk sommeren 1982.

Bygging av Øvre Bane (1981):

Øvre Bane 2021:

Vedlikehold.