Øvre Bane

Øvre bane.

Etter forhandlinger med Gunvor Nersten om grunn til videre utbygging av anlegget på Aske (makeskifte med Gjøvik kommune) ble det i løpet av våren 1978 så smått begynt med forberedelser til byggetrinn 2. Banen ligger lengst mot sør og har fått betegnelsen bane A. På grunn av vanskelig grunn ble det en meget arbeidskrevende oppgave. Det var mye fjell som måtte sprenges og kjøres vekk. Nå var Vind heldige da maskinentreprenør Paul Berg trengte slik masse, og han sprengte og kjørte vekk 4500 kubikkmeter fjellmasse. På grunn av de vanskelige grunnforholdene ble arbeidet med bane A endel forsinket, samtidig som anlegget ble dyrere enn beregnet. Det ble besluttet at banen skulle gresslegges, og takket være stor innsats fra lagets medlemmer ble banen finjustert og isådd 16. september 1980, og regnes tatt i bruk sommeren 1982.

Copy link
Powered by Social Snap