Politiattestordningen

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Nedenfor finner du reglementer og tilhørende skjemaer.

Søknad skjer ved innlogging med din egen bank-id.

Politiattest:

Du trenger en bekreftelse på formål fra klubben som skal legges ved søknaden. Denne bekreftelsen skal inneholde ditt personnummer (11 siffer) husk å oppgi dette.