Hvorfor regler?

Alle idrettslag i Norge er underlagt regelverk utarbeidet av Norges Idrettsforbund. I tillegg har klubben vedtekter vedtatt på årsmøte, og øvrige retningslinjer vedtatt av styret. Dette er nødvendig for at alle skal ha det bra i Vind, og for at alle skal bli behandlet likt. Som medlem i Vind skal disse regler og retningslinjene følges.

Vi anbefaler alle å lese igjennom, dette vil gi nyttig informasjon om hvordan klubben drives, og hva som er forventninger, muligheter og plikter for klubb, medlemmer, ledere og aktive!

Nedenfor finner du reglementer og tilhørende skjemaer (klikk på knappene for å åpne dokumentene)

Uønskede hendelser:

Vedtekter:

Frivilligkoordinator:

Komunikasjonsstrategi:

Æresmedlemskap:

Bruksanvisninger: