Om Vind-IL

Vår visjon

Topp kvalitet – Ren idrettsglede!

Våre normer og verdigrunnlag

Begeistre – Rause – Redelige

Vår forretningsidé

Gjennom frivillig innsats skal Vind IL skape en inkluderende samlingsplass med anlegg av topp kvalitet, for å skape aktivitet på alle nivåer.
Flest mulig – Lengst mulig!