Alle skal få være med i Vind Idrettslag!
Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.
Sliter du med å betale medlems- og/eller treningsavgifter, så finner vi alltid en løsning på det sammen med deg.

Vind IL fakturerer treningsavgifter over mange terminer for å fordele kostandene:

Har du likevel problemer med å betale, så ta kontakt med økonomiansvarlig hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette finner vi en løsning på og slike avtaler er kun mellom klubb og deg/dere som tar kontakt. Vi legger aldri på noen purregebyrer på våre fakturaer.

Vind Idrettslag har opprettet et eget fond som skal hjelpe de som trenger utstyr osv. Klikk på knappen Vind Fondet og les mer om dette.

Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Nytt er at Gjøvik Kommune har satt av en million kroner som skal dekke deltakelse i bl.a. idrettslag