Medlemsavgifter fra 1.1.2023:

Enkeltmedlemskap: kr. 600,-
Familiemedlemskap: 1.100,- (gjelder for inntil 6 personer)
Støttemedlemskap: 330,- pr. person.

Du betaler en medlemsavgift pr. år uansett hvor mange idretter du deltar på i Vind IL. Treningsavgifter betales iht. oversikten pr. idrett nedenfor.

Treningsavgifter Langrenn: Fra sesongen 2022/23

 • Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
 • Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
 • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
 • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
 • Lisens til Skiforbundet kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder Treningsavgift Forfallsdatoer
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8
7-11 år 1 300 Termin 1-3 (19.12.22) 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023  
12-13 år 1 850 Termin 1-3 (19.12.22) 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
14-16 år 2 650 Termin 1-3 (19.12.22) 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
17 år + (GTL) 3 300 Termin 1-3 (19.12.22) 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
17 år + (Øvrige) 1 300 Termin 1-3 (19.12.22) 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023  

Treningsasvgifter Fotball: fra sesongen 2023:

 • Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
 • Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
 • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
 • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
Alder Treningsavgift Forfallsdatoer
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9
7-9 år   1 350 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.08.2023 01.09.2023      
10-12 år   1 950 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.08.2023 01.09.2023      
13 år   2 600 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023
14 år   3 150 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023
15 år  4 250 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023
16-19 år  4 900 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023
Sr A   5 400 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023
Sr Bredde   2 900 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023
Old Girls/Boys 750 750                

Treningsavgift Amerikansk Fotball (Gjøvik Swans) Fra sesongen 2023

 • Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
 • Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
 • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
 • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
 • Lisens til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder Treningsavgift Forfallsdatoer
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9 Termin 10
Ungdom -17 år         1 500 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023 15.11.2023
Senior 18 år –         3 100 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023 15.11.2023

 

Treningsavgifter Cheerdance: fra sesongen 2022/23

 • Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
 • Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
 • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
 • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
 • Lisens til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder  Treningsavgift  Forfallsdatoer
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8
7-12 år         1 900 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
13 år –         2 600 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023

Treningsavgifter Bordtennis: fra sesongen 2022/23

 • Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
 • Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
 • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
 • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
 • Lisens til Bordtennis forbundet kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder  Treningsavgift  Forfallsdatoer
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8
8-15 år   900 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
16 år – 1 150 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
Familie 1 400 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
Pensjonister    900 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023

Treningsavgift Basketball 2022/23

 • Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
 • Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
 • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
 • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
 • Lisens til Basketballforbundet kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder  Treningsavgift  Forfallsdatoer
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8
7-12 år    900 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
13-15 år 1 350 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
16-17 år 1 950 19.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023
Senior (1 økt) 1 600 19.12.2022 19.01.2023 19.02.2023 19.03.2023 19.04.2023 19.05.2023

Treningsavgift Truger

Tilrettelagt tilbud for personer med funksjonshemming, betaler kun medlemsavgift.

Deltakeravgift Akademi/FFO/IFO 2022/23

 • 1 dag pr uke: 850,- pr. måned.
 • 2 dager pr uke 1.275,- pr. måned.

Oppsigelsestid er en måned.

 

Utdrag av regelverket relatert til medlemskap:

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Med mindre annen avtaletid er avtalt, gjelder medlemskapet for 12 mnd, regnet i hele kalenderår etter inngåelse av avtalen, og fornyes automatisk videre med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden, altså innen 31.oktober hvert år.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Ved manglende betaling for medlemskapet blir innkrevingen overdratt til Vind IL sin samarbeidspartner for videre oppfølging. Omkostninger vil påløpe ved manglende betalinger.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.