Medlemsavgifter:

Enkeltmedlemskap: kr. 600,-
Familiemedlemskap: 1.100,- (gjelder for inntil 6 personer)
Støttemedlemskap: 330,- pr. person.

Du betaler en medlemsavgift pr. år uansett hvor mange idretter du deltar på i Vind IL. Treningsavgifter betales iht. oversikten pr. idrett nedenfor.

Treningsasvgifter Langrenn: Fra sesongen 2021/22

Fødselsåret avgjør, eks. en 10 åring er født 2012.

6 år GRATIS.
7-10 år kr. 1,090,-
11-12 år kr. 1.550,-
13-16 år kr. 2.220,-
17 år -> kr. 3.040 ,-

Treningsasvgifter Fotball: fra sesongen 2022:

 • 2016: Gratis
 • 2015-2014: 1.030,-
 • 2013-11: 1.550.-
 • 2010: 2.060,-
 • 2009: 2.580,-
 • 2008: 3.610,-
 • 2007: 4.120.-
 • 2006-Senior: 4.640.-
 • Senior Bredde (1 økt. pr. uke): 1.500,-
 • Futsal: 780,-

Deltakeravgift Akademi/FFO

 • 1 dag pr uke: 800,- pr. måned.
 • 2 dager pr uke 1.200,- pr. måned.

Oppsigelsestid er en måned og løper fra nærmeste 1. eller 15.

 

Treningsavgift Amerikansk Fotball (Gjøvik Swans) Fra sesongen 2022

U15, U17 og U19 kr. 2.575.-
Senior kr. 2575,-

Det finnes en leieordning for utstyr (pads og hjelm) for juniorer/studenter.
Lisens/Forsikring til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems og treningavgift. Dette sendes ut separat via MinIdrett.

Treningsavgifter Cheerdance: fra sesongen 2021/22

PeeWee: 1.600,-
Junior: 2.170,-
Senior: 2.170,-

Lisens til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems- og treningavgift. Dette sendes ut separat via MinIdrett.

Treningsavgifter Bordtennis: fra sesongen 2021/22

 • 8-12 år: 670,-
 • 13 år og eldre: 880,-
 • Pensjonister: 620,-

Lisens til bordtennisforbundet kommer i tillegg. Dette sendes ut separat fra Min Idrett.

Treningsavgift Basketball 2021/22

OPPSTARTSÅRET 2021

  • 6-12 år: 770,-
  • 13-17 år: 1.540,-
  • Senior 18 +: 1.240,-

Lisens/Forsikring til Basketballforbundet for alle 13 år og eldre kommer i tillegg til medlems og treningsavgift. Dette sendes ut separat via Min Idrett.

Treningsavgift Truger

Tilrettelagt tilbud for personer med funksjonshemming, betaler kun medlemsavgift.

Datoer for fakturering av medlems- og treningsavgifter:

ca. 1 Desember: Treningsavgift Langrenn, Basket, Bordtennis og Cheerdance.
ca. 15 Januar: Medlemsavgift for alle idretter. Medlemskapet løper fra 1.1-31.12 hvert år.
ca. 15 Februar: Treningsavgift Ungdoms- og seniorfotball (13 år og eldre), Del 1 (januar–juni).
ca. 15 Februar: Treningsavgift Amerikansk Fotball (Gjøvik Swans) Del 1
ca. 1 Mai: Treningsavgift Barnefotball (6-12 år)
ca. 1 Juni: Treningsavgift Ungdoms- og seniorfotball (13 år og eldre), Del 2 (juli-desember).
ca. 1 Juni: Treningsavgift Amerikansk Fotball (Gjøvik Swans) Del 2

Om man begynner eller slutter i løpet av året, betaler man i henhold til tabellen nedenfor. (Disse fristene gjelder også om man starter igjen etter pause)

Eksempel: Om en fotballspiller f.eks slutter 31.08 så skal hun/han betale: 1/1 medlemsavgift + 1/1 treningsavgift vår + ½ treningsavgift høst.

Utdrag av regelverket relatert til medlemskap:

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Med mindre annen avtaletid er avtalt, gjelder medlemskapet for 12 mnd, regnet i hele kalenderår etter inngåelse av avtalen, og fornyes automatisk videre med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden, altså innen 31.oktober hvert år.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Ved manglende betaling for medlemskapet blir innkrevingen overdratt til Vind IL sin samarbeidspartner for videre oppfølging. Omkostninger vil påløpe ved manglende betalinger.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Copy link
Powered by Social Snap