GOBB arena – Gjøviks Storstue

 

Her kan du følge byggeprosessen via vårt live cam. (oppdateres hvert 30 sekund)

Fakta om GOBB arena:

Anleggseier Vind idrettslag. Prosjektet godkjent av årsmøtet i Vind IL høsten 2016.

Beliggenhet På Vind idrettspark, på eksisterende ballslette / grusbane. Detalj regulert areal for idrettsanlegg. Tomt eid av Gjøvik kommune, leieavtale til Vind IL. Bygg – areal:

Innhold:

 • Fotballhall, 9`str. treningsarena for alle aldre, kamparena for 5`- 7` – 9` fotball.
 • Innendørs regions anlegg for friidrett, sprintbane 60 m. høyde/lengde hopp.
 • Flerbrukshall med fullskala håndballbane, forberedt for alle typer hallidretter.
 • Buldrevegg bygges på tribunedel, inngang fra servicebygg.
 • Servicebygg, universelt utformet, med
  • Treningssenter
  • Kontorfellesskap
  • Aktivitetssal
  • 6 stk. garderober
  • 2 stk dommergarderober
  • Sosialrom
  • Møterom
  • Kafeområde,
  • Behandlingsrom
  • Renholdssentral
  • Teknisk rom
  • HC Toalett

Kostnadsramme Totalentreprise med Hugaas Entreprenør Brt. kr. 79,6 mill m/mva Pris pr kvadratmeter: kr. 10.420.- m /mva

Finansieringsplan Gjøvik kommune kr. 22,9 mill -Lånetilsagn, der kommunen dekker alle renter og avdrag Spillemidler kr. 21,3 mill Vind IL kr. 36,3 mill Totalt kr. 79,6 mill

Finansiert egenkapital Hovedsponsor, Gjøvik og omegn boligbyggelag kr. 2.600.000.- Private gaver kr. 500.000.- Sponsoravtaler næringsliv kr. 1.650.000.- Tilskudd stiftelser, gavefond, legater. kr. 1.250.000.-

Tidslinje Byggestart 3 juni 2019 Ferdig mai/juni 2020

Oppvarming Lagt til rette for fjernvarme, elektrisk kjel brukes frem til nett er lagt frem. Fotballhall er «kaldhall», men vil få driftstemp på ca. 8-12 C. og mulighet for oppvarming til ca. 16 C. Idrettshall er full-isolert, med ventilasjonsanlegg

Driftsform • Ansatt driftsleder med ansvar for driften av hele Vind Idrettspark • Ansatt / innleid hjelp for daglig renhold. • Dugnadsdrift av kiosk, låsing, ettersyn, større renhold, arrangement.

Klubbhytta Vindhytta vil fortsatt være i aktiv drift som før. Stort behov for møterom og møtesaler, garderobe og arrangementskiosk. • Langrenns stadion Start og målgang ved store arrangement endres ved at stadion løypene dreies 40 grader vestover og tilstøtende landbruksareal brukes for langrenn. • Terreng må tilpasses. • Det planlegges å utvikle snøproduksjonsanlegget i forhold til endringene.

Parkering

 • ca. ½ grusbanen blir tilgjengelig for parkering.
 • Parkering også ved hovedporten og Kløverstua og “KS Tomta” se skilting.
 • INGEN parkering oppe ved VIndhytta.

Buss Vind IL arbeider aktivt for å få etablert et bedre busstilbud til Vind. Det blir ny bussholdeplass, og ny av / påstigningssone for persontransport.

Copy link
Powered by Social Snap