Gummigranulat på avveie - eller?

Vi leser med stor interesse artikler om gummi granulat på avveie både i trykte- og sosiale medier.

Det er nok slik at vi får med oss noen kuler hjem etter et besøk på en kunstgressbane og på landsbasis blir det helt sikkert noen kilo i løpet av et år. Viktig å tenke på at det aller meste blir værende på banen. Gummi er som vi vet et naturprodukt riktignok tilsatt kjemikalier i produksjonen så dette skal vi ta på alvor.

Den største utfordringen med dette er når kunstgressbanen brøytes på vinteren, og granulat havner utenfor gjerdet. På Vind har vi samlet sammen alt dette i påvente av å kjøpe inn utstyr (se eksempelbilde nedenfor) til å få renset og lagt dette tilbake på kunstgresset. Gjøvik Kommune har slikt utstyr men låner dette dessverre ikke ut til idrettslag, så da må vi kjøpe dette selv og prisen på dette er ca. 50.000,-.

I tillegg finnes det siler (se hovedbildet) å installere i dreneringskummene rundt banen. Det er i alt 4 slike kummer som er ca. 2,2 meter dype. (se skisse nedenfor) Den nederste meteren, under røret som er koblet til offentlig avløp, rommer granluat som vi renser ut av kummene hver vår. Vi har ikke opplevd at granulat har nådd over avløpsrøret, og det er dermed veldig små mengder som eventuelt havner i avløpet, selv om det fra enkelte hold påstås noe annet. Slike siler er bestilt til vår bane og blir installert før vinteren.

Et annet tiltak er å felle ned rister i forbindelse med utgangene fra banen, dette er et forholdsvis enkelt tiltak som også vil bli gjennomført på Vind.

Hver vår renses granulatet og faren for infeksjoner og smitte via banen/granulatet kan vi ikke se skulle være noe tema. Det er i hvert fall ikke meg bekjent at noen som har besøkt vår kunstgressbanen, de 7 årene den har eksistert, har fått denne typer skader eller blitt smittet på noe vis. Hvorvidt granulat havner i havet, slik det hevdes kan ikke undertegnede finne noen dokumentasjon på, hverken hvordan eller evt. hvor mye.

Det er fint det settes fokus på denne utfordringen men hvor var denne kompetansen når alle kunstgressbaner ble bygget? Vi leser ingen ting om dette i Kulturdepartementets Veileder for kunstgressbaner fra 2011. Etterpåklokskap er enkelt når man har fasit i hånd, men dette burde de som besitter denne kompetansen visst om, informert om og pålagt utbyggere at denne type anlegg å ha tiltak for allerede ved oppstart. Da hadde kostnaden bl.a. på utstyr beskrevet ovenfor vært endel av prosjektet og ikke kommet som en ekstrakostnad flere år senere.

Oppsummering av tiltak som Vind IL gjør i løpet av 2018:

  • Siler til dreneringskummer monteres.
  • Kummene sjekkes og tømmes ved behov.
  • Rister ved utgangene fra kunstgressbanen
  • Oppsamling av granulat som kommer utenfor banen/gjerdet. Ved asfaltering av området utenfor vår nye hall, blir det i tillegg asfaltert på begge langsider av kunstgressbanen.
  • Banen renses hvert år og oppsamlet granulat legges ut igjen på banen.
Kulturdepartementets Veileder for Kunstgress, sier dette om temaet på side 62:

13.6 Gummigranulat utenfor banelegemet ? hva kan gjøres? Ved vanlig slådding og drift av banen vil normalt ikke gummigranulatet havne utenfor banen i større mengder. Granulatet som ligger på asfalten kan legges tilbake i banen da forurensningsgrad med humus er liten. Granulat som havner utenfor asfalterte arealer skal ikke legges tilbake i kunstgresset, da de kan være infisert med humus og kan skape begroing av kunstgresset. Det vil i særlig grad være under vinterdrift av banen at granulatet havner utenfor banen i større mengder. Det er viktig å fjerne dette granulatet på avveie pga forurensning av naturen. Det finnes systemer som renser det infiserte granulatet slik at det kan legges tilbake i banen. Dette kan gi en betydelig besparelse for baneeieren Granulatet må fjernes mekanisk, maskinelt eller ved håndmakt. Dette er tidkrevende arbeid og løsninger for å unngå at granulatet kommer på avveie er viktig. Når en bane planlegges for vinterdrift, bør området utenfor selve banen, men innenfor gjerdet, utvides for å gi plass for snødeponi. Dette området kan asfalteres, eller det kan legges fiberduk på området om høsten, for enkelt å kunne samle opp granulat når snøen smelter om våren. Denne granulaten kan ofte legges tilbake i banen uten rensing.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift