9.4.2024:

Det er gjort endringer på Vårdugnaden som er flyttet til 15. mai og på CC løpet der det er justert mannskapsbehovet noe.

 

PS. Om du ikke lenger har verv eller det er korrigeringer i støtteapparat sender du til Renata på post@vindil.no

Vi har i år gjort en jobb med å fordele alle vakter, slik at dere konkret ser når din gruppe/lag har dugnad og hvilke vakter dere er tildelt.

På siden https://www.vindil.no/dugnad har vi samlet all informasjon om dugnader i klubb-regi, inkludert beskrivelser av de fleste funksjoner (flere kommer)

Du finner også dugnads-siden ved å klikke på menyen (oppe i høyre hjørne) på hjemmesiden, så ser du dugnad øverst.

Legg også merke til frister for rapportering av navn, dette er viktig for da kan vi komme ut med informasjon til alle, og dere rekker å sørge for bytter av vaktene om det skulle være aktuelt.

PS. Om du ikke lenger har verv eller det er korrigeringer i støtteapparat sender du til Renata på post@vindil.no