Vind IL

Medlemskap

Medlemskap
 

Ny i Vind IL 

"Topp kvalitet - Ren idrettsglede"

Å være medlem i klubben er det viktigste du kan gjøre for å bidra til at Vind IL fortsatt skal være god og aktiv klubb.

Medlemskapet er rimelig, og gir også fordeler hos mange av våre samarbeidspartnere.

Vi oppfordrer til å tegne familiemedlemskap og registrere alle familiens medlemer. Idrettslag mottar en liten støtte pr. registrerte medlem, og det er derfor til stor hjelp at både de som er aktive og øvrige i  familien blir registrerte som medlemmer.

Medlemsavgifter:

 • Enkeltmedlemskap: kr. 450,-
 • Familiemedlemskap: 850,- (gjelder for inntil 6 personer)

 Du betaler en medlemagift pr. år uansett hvor mange idretter du deltar på i VInd IL. Treningsavgifter betales i ht. oversikten pr. idrett nedenfor.

Vil du være støttemedlem i Vind Idrettslag?

Det er også mulig å være støttemedlem i Vind IL. Dette er fint for de som ikke lenger selv er aktive, pensjonister eller som fortsatt ønsker å støtte klubben.

 • Støttemedlemskap: 200,-

Du kan registrere deg her

For ytterligere informasjon ta kontakt med oss på tlf. 61176034 eller epost vind@vindil.no

Sliter du med å betale?

Vind IL jobber hele tiden med å holde kostnadene for å delta i aktiviteter så lave som mulig slik at alle alle som ønsker det skal kunne delta. Imidlertid er det noen som har utfordringer med dette og Vind IL v/Hovedstyret ønsker at de dette gjelder skal benytte seg av de mulighetene som finnes. I vedlegget "Sliter du med å betale?" til høyre på denne siden kan du lese mer om dette. 

Treningsavgifter

Aktive som deltar i organisert trening og/eller konkurranser betaler treningsavgift. Treningsavgiften fotball inkluderer også idrettsforsikring, som alle som spiller fotballkamper er pålagt å tegne. Treningsavgift må derfor være betalt før spillerne kan delta i kamper. Satsene for våre forskjellige idretter er som følger:

Langrenn:

 • 8-10 år   kr.  700,-
 • 11-12 år kr. 1000,-
 • 13-15 år kr. 1600,-
 • 16-17 år kr. 1700,-
 • 18 år -> kr.  2400 ,-

Fotball:

 • Klasse 6 -7 -8               kr.   700.- 
 • Klasse 9-10 år              kr. 1000,-
 • Klasse 11 - 12 år          kr. 1500.-
 • Klasse 13 - 14 år          kr. 2400.-
 • Klasse 15 - 16 år          kr. 3200.-
 • Klasse junior og senior kr. 3200.-

Amerikansk Fotball: (Gjøvik Swans)

 • U15, U17 og U19        kr.  1500.-
 • Senior                          kr. 1500,-
 • Det finnes en leieordning for utstyr (pads og hjelm) for juniorer/studenter.
 • Forsikring til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems og treningavgift.
 • Kontakt leder i Swans for detaljer om dette.

Cheerdance: (Nytt fra 2018)

 • Junior       kommer
 • Senior      kommer

Les mer om Cheerdance på Vind IL - Cheerdance siden sider.

Bordtennis: 

Bordtennis er en helt ny idrett i VInd IL fra august 2017 og det første året betaler medlemmer kun medlemsavgift til Vind IL (faktureres 15 januar 2018)

Mer detaler om dette kommer etterhvert, les mer på Vind Bordtennis sine sider. 

Datoer for fakturering av medlems- og treningsavgifter:

 • 10 Januar: Treningsavgift Langrenn og Amerikansk Fotball.
 • 15 Januar: Medlemsavgift for alle idretter. Medlemsskapet løper fra 1.1-31.12 hvert år.
 • 15 Februar:  Treningsavgift Ungdoms- og seniorfotball (13 år og eldre), Del 1 (januar--juni).
 • 1 Mai: Treningsavgift Barnefotball (6-12 år)
 • 1 Juni: Treningsavgift Ungdoms- og seniorfotball (13 år og eldre), Del 2 (juli-desember).

 

Om man begynner eller slutter i løpet av året, gjelder disse satsene: 

(Disse fristene gjelder også om man starter igjen etter pause)

Medlem fra:

Medlemsavgift

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

01.01 – 30.04

1/1

1/1

1/1

01.05 – 30.06

1/1

1/2

1/1

01.07 – 31.08

1/1

-

1/1

01.08 – 30.09

1/1

-

1/1

01.10 – 31.12

-

-

-

 

Slutter:

Medlemsavgift

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

01.01 – 28.02

1/1

1/2

-

01.03 -  30.04

1/1

1/1

-

01.05 – 30.06

1/1

1/1

-

01.07 – 15.08

1/1

1/1

-

15.08 – 15.09

1/1

1/1

1/2

16.09 – 31.12

1/1

1/1

1/1

Eksempel:

Om en fortballspiller f.eks slutter 31.08 så skal hun/han betale:

 • 1/1 medlemsavgift + 1/1 treningsavgift vår + ½ treningsavgift høst.

 • For barn betales som for et fullt år da sesongen ofte er slutt i løpet av september måned.

 

Utdrag av regelverket relatert til medlemsskap:

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Med mindre annen avtaletid er avtalt, gjelder medlemskapet for 12 mnd, regnet i hele kalenderår etter inngåelse av avtalen, og fornyes automatisk videre med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden, altså innen 31.oktober hvert år.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Ved manglende betaling for medlemskapet blir innkrevingen overdratt til Vind IL sin samarbeidspartner for videre oppfølging. Omkostninger vil påløpe ved manglende betalinger.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

 
 

 

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34 e.post: post@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde - Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift