Vind IL

Vind Akademiet (10-12 år)

Vind Akademiet (10-12 år)

Vind Akademiet

Vind IL har siden 2013 hatt sitt FFO tilbud Telenor Xtra for unger i barnetrinnet på skolen.

Fra 2015 tilbyr vi et lignende konsept for barn og ungdom fra 5 til 7 trinn, 10-12 år.

Treningene skal foregå på Vind etter skoletid.

Opplegget er tilgjengelig for alle som ønsker å trene mer. og det skal være av høy kvalitet.

Vinterstid (2017-18) trener vi på Vardals kunstgress og i Campus Arena.

Priser:

Prisen er den samme som for FFO: 1 dag pr. uke 750,- og 2 dager pr. uke 1150,

Visjon:

Vind IL ønsker å gi et ekstratilbud til de som ønsker et større aktivitetstilbud enn det de får på sine respektive lag.

Målsettinger:

  • Øke den fysiske aktiviteten.
  • Forbedre den enkeltes basisferdigheter.
  • Sette et positivt fokus på trening.
  • Lære om sammenhengen kosthold i forhold til treningsmengde.
  • Skape god treningskultur.
  • Lære ungdommene om gode holdninger.

Turneringsdeltakelse.

Hver høst deltar vi med lag i 11-12 års klassen på Talent Cup på Hamar. Tilbudet er for alle deltakere.

De som deltar betaler selv for deltakerbevis (2016: 500,- pr. person) og Vind betaler lagets påmeldingsavgift (2016: 3000,-)

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34 e.post: post@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde - Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift