12.6.2023:

Vi har måttet stenge påmeldingen pga. voldsom interesse for dette tilbudet.

Dessverre er det ikke mulig å sette flere på venteliste da denne er like stor som deltakerlisten.

I skoleferien inviterer vi alle barn 6-12 år til en morsom aktivitetsuke på Vind Idrettspark. Det blir lek og moro, ballspill og aktiviteter i skog- og mark – og uka avsluttes med en fest for ungene!

Årets Aktivitetssuker arrangeres i ukene 26 og 33.

Aktivitetsukene gjennomføres på fem ukedager, mandag til fredag.  Vi avslutter med en felles fest på fredagen for aktivitetsgruppene. Det blir program fra klokken 09.00-15.00, og barna blir servert lunsj hver dag.

Alle kidsa skal med!
Marius Jansen skal sammen med flinke Vind-ungdommer lede aktiviteten gjennom sommeren. Marius er til daglig leder for Idrettsfritidsordningen vår, han er fysisk trener i Vind og tar i mot 6-åringene som begynner med fotball. Det er nå tredje året vi arrangerer aktivitetsskole på Vind og vi gleder oss skikkelig!

Sitat fra nyhetsartikkel fra første året, som fremdeles står sterkt:

“Når vi planla opplegget hadde vi ett mål: Det skal være moro og trygt for ungene, og gi en morsom ferieuke”

Aktiviteter, ball-lek og turer
Det er planlagt en aktivitetsuke med masse varierte aktiviteter. Vi skal på tur i skogen, vi skal ha morsomme ball-aktiviteter og gjennomføre noen lagbyggingsøvelser. Vi tilpasser aktiviteten etter alder og forutsetninger. Alle ungene skal ha det gøy, de utfordres til å prøve nye ting og oppleve mestring.

Flotte ungdommer som instruktører
Vi er så heldige å ha masse fine ungdommer i klubben som har erfaring som faddere og aktivitetsledere fra fotballskoler og andre aktiviteter i klubben. Instruktørene skal få følge sin gruppe unger gjennom hele uka.
Alle ungdommene blir kurset på forhånd, og vi tror nok at de også vil syntes aktivitetene er gøy.

Påmeldinger
Påmelding skjer via link i denne invitasjonen og bekreftelse på plass får dere på e-post fra oss. Det er i utgangspunktet mulig å melde seg på en uke slik at alle som ønsker skal gå muligheten, men er det ledige plasser vil disse bli tilbudt de som ønsker det. Barn med nedsatt funksjonsevne er hjertelig velkommen til å delta. Ta kontakt med oss, så vi kan avtale hvordan vi best mulig kan tilrettelegge aktiviteten. Påmeldinger fra lavinntektsfamilier vil bli prioritert, dette gjelder også deltakelse flere uker.

Det samme gjelder om ditt barn vil delta på TINE Fotballskole i uke 25, men er forhindret av økonomiske årsaker – TA KONTAKT! ALL informasjon håndteres konfidensielt!

Velkommen til en morsom sommeruke hos oss i Vind IL! 

I 2023 har vi dessverre ikke fått innvilget midler til prosjektet, men vi ønsker å kunne tilby dette likevel fordi vi ser at behovet for denne type tilbud er stort og viktig!

 

Vind IL: Topp kvalitet – Ren idrettsglede!

Bilder fra tidligere aktivitetsuker: