Vi gjennomførte brannøvelse i GOBB arena onsdag 27.9, for å gå gjennom rutiner og om alle forsto hvor de skulle gå ved en eventuell evakuering.

Ca. 100 stk. deltok på øvelsen, og barna var særdeles flinke til å følge instrukser, holde hender på vei ut og stille seg opp på avtalte møtepunkter!

Denne gang tok det 3 minutter før alle var ute og hallen var helt tom – noe som var svært bra!

Allikevel er det fortsatt ting å jobbe med og noe vi tar med oss og jobber videre med å forbedre.

Viktig at alle forstår viktigheten av at rømningsveier aldri er blokkert, hverken innvendig eller utvendig.