Dugnadskalender for høsten 2021 er nå klar. Vi har som vanlig tatt utgangspunkt i antall aktive registrert pr. gruppe pr. 30.07.2021

Du finner kalenderen, samt oversikt over kioskvakter på dugnadsiden. Klikk på knappen (Dugnader og Kioskvakter)

Merk at vi nå flytter hovedkiosken til GOBB arena og at vi har en Vind vert inne og en ute for å sikre både Fair Play og godt smittevern.