Trenerteamet for G-19 er nå komplett og ble presentert på et meget godt besøkt informasjonsmøte med innlagt kveldsmat onsdag kveld.

Hovedtrener Terje Børseth-Olebakken presenterte hovedlinjene for sesongen:

  • Hele gruppen trener samtidig og på det samme tema hver trening.
  • 4 treninger + 1 alternativ trening i uken.
  • 2 lag er viktig for å ha tilbud til alle.
  • Kvalik til elite og 1. div (2 div?)
  • Hospitering i samarbeid med spillerutvikler. Riktig for den enkelte.
  • Treninger og samarbeid med A-lag.
  • Egentrening/treningsdagbok.
  • Individuell oppfølging før, under og etter trening.
  • Oppfølging restitusjon, kosthold og skader
  • Cuper og/eller treningsleir?

Mer info i Rubic og facebookgruppa Vind Junior 2020

Bildet fra Venstre: Audun Markeng, Wolfgang Feiler, Marius Jansen, Daniel Bjerkvold Bjorbækmo, Andreas Børseth-Gunnesmæl, Terje Olebakken, Stig Anders Pedersen

Copy link
Powered by Social Snap