Det er satt opp informasjonssamlinger med tillitsvalgte for alle idretter i Vind IL. Vi har delt dette opp i barn 6-12 og 13 år og eldre.

Det det blir en samling for trenere og en for ledere/foreldrekontakter pr. Tidene ser du i oversikten på denne siden. ALLE møter starter kl. 18.00 i møterom Syljuåsen i GOBB arena.

Kaffe og enkel servering.

Det er veldig viktig at ALLE som har roller møter, og kan du tenke deg en rolle er du selvsagt også velkommen. Vi er klar over at noen har treninger samtidig, men som sagt veldig viktig at minst en fra hver treningsgruppe møter.

Punkter vi skal gå gjennom, er bl.a. disse:

 • Vind ILs verdier.
 • Ansatte – hvem gjør hva.
 • Organisering av klubb og treningsgrupper.
 • Idrettstilbudet i Vind IL.
 • Kurs og kompetanse.
 • Årsmøte/valgkomite.
 • Hva innebærer rollene rundt treningsgrupper og lag.
 • Medlemskap/Rubic/Idrettens øvrige systemer.
 • Kostnader, forsikring/Lisenser.
 • Utstyr.
 • Banekalender/Treningstider.
 • Dugnader for lag og klubb.
 • Økonomi, klubb og lagskassen.
 • Sosiale tiltak, bruk av anlegget.
 • Reiser, deltakelse i konkurranser. Hva betaler klubb og den enkelte?
 • Anlegg. Bruk og orden.
 • Foreldre – forventninger.
 • Hvor finner du informasjon?
 • Spørsmål, innspill?

Møtekalender:

 • Mandag 20. februar: Trenere for 13 år og eldre
 • Mandag 6. mars: Lagledere/Foreldrekontakter for 13 år og eldre.
 • 20. Mars: Trenere for  6-12 år
 • 27. mars: Lagledere/Foreldrekontakter 6-12 år.

Alle møter starter kl. 18.00 og foregår i møterom Syljuåsen, GOBB arena.