Årets julekalender er klare til utdeling vi vil fordele disse på lag og grupper iht. antall aktive som er registrert i Rubic.

Foreldrekontakter får også denne informasjonen på e-post 27.10:

Som tidligere år deles de ut samlet og innbetaling skjer samlet til Vind ILs konto. Sammen med kalenderne følger det med informasjon om hvordan dette gjøres. Familier med mer enn 2 medlemmer skal maks selge for 2 stk.

Slik gjør vi det i år:

Foreldrekontakter: Alle lag/grupper får utdelt kalendere iht. antall aktive registrert i Rubic, som alltid skal være oppdatert.

Kalendere legges i konvolutter pr. lag/gruppe og hentes av foreldrekontaktene på Vindhytta innenfor disse tidene:

    • Torsdag 28.10: 15.00-19.00
    • Mandag 1.11:   15.00-19.00

Forhindret?: ta kontakt, se nederst.

Fordeling:

  1. Hver aktiv utøver i Vind IL fra 7 år (2014 og eldre) selger 7 kalendere hver, men maks 14 pr. familie.
  2. Er det familier som har fått mer enn 14 er det lov å selge dem, eventuelt levere tilbake.
  3. OBS! Ingen retur av kalendere! (utover pkt. 2)
  4. Salgsperiode er frem til 30. november.
  5. Unngå kontanter, alle lag og grupper har Vipps knyttet til sin lagskonto. Bruk denne!
  6. Lagene sender samlet oppgjør til Vind ILs konto 2050.30.29570 / Vipps 87526 og merker innbetalingen med lag-/gruppenavn. 

Frist for oppgjør er 5.12.2021.

Trekning skjer daglig 1-24 desember, publiseres fortløpende på www.vindil.no

 

Spørsmål om kalendere, betaling osv. tas med Renata på post@vindil.no / 486 56 262

Lykke til med årets julekalendersa

lg 🙂

Ketil

Copy link
Powered by Social Snap