Skader og Forsikring

Her finner du informasjon om hvordan du går frem om du blir skadet.

Fra 1 mars 2017 er det Idrettens Helsesenter og IF Forsikring som er NFFs forsikringsselskap.

Les mer, og MELD SKADE her

Utvidet forsikring – klikk og les

Blir du skadet under trening eller kamp, eller undervegs til/fra trening eller kamp?

Ha den skaddes fødselsnummer (11 siffer) klart og meld skaden via linken ovenfor.

eller ring:

Ring 02033

Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Idrettens Skadetelefon er åpen  alle dager 9-21