Her er oversikter over antall deltatte renn for den avsluttede klubbrennsesongen.

Dersom det er noe som ikke stemmer kan du gi beskjed til Jan Erik Hovland janerik_hov@hotmail.com innen onsdag 29. mars så får vi korrigert antall før vi sender bestilling på premier.