Vind IL og Lions Club Gjøvik fornyer samarbeidsavtalen hvor aktiviteter som inneholder holdningsskapende tiltak for barn og unge står sentralt. Den fremste hensikten med avtalen er å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler.

Ledere og trenere i Vind IL tilbys blant annet gratis kursing gjennom Lions programmet MITT VALG. Dette vil integreres i Vind ILs eksisterende skolering og veiledning av lagledere, trenere og spillere i klubben. MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Kurset gir trenerne støtte i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne. Den mentale treningen spiller på lag med det fysiske, og bidrar til at barn og unge vil oppleve mer utvikling og bedre sportslige resultater. Ledere og trenere i Vind IL skal benytte verktøy og erfaringene fra programmet i sin treningshverdag med medlemmene i klubben.

Med sitt store nedslagsfelt og innflytelse i lokalsamfunnet ønsker Vind IL å skape en kultur i tråd med Lions verdigrunnlag. Vind IL ser på holdningsskapende arbeid som en viktig del av klubbens samfunnsansvar. Vi er opptatt av at barn skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Dette samarbeidet vil gi klubben bedre forutsetninger for å sikre topp kvalitet og ren idrettsglede blant våre lag og utøvere!

For å understøtte programmet er det utviklet et slagord/logo med teksten «jeg sier nei til mobbing og narkotika». Slagordet/logoen er godt synlig på arenaskilter på Vind Idrettspark og klubbens fotballdrakter.

Avtalen mellom Vind IL og Lions Club Gjøvik innebærer også Vind IL skal bistå Lions Club Gjøvik med å arrangere Andeløpet i Hunnselva. Med formål å tjene penger til lokale, nasjonale og internasjonale veldedige formål

Informasjon om Lionsprogrammet MITT VALG finner du her: http://www.determittvalg.no/

Copy link
Powered by Social Snap