Idrettskurset MITT VALG! gjennomføres for trenere og lagledere i ungdomsidrettene i Vind Idrettslag.

Info er lagt ut i Rubic og er sent på e-post til alle med en rolle på lag 13 år og eldre.

Dato: 16.oktober 2023
Klokkeslett: 18:00-22.00
Sted: møterom Syljuåsen, GOBB arena
– Enkel servering.

Dette er obligatorisk og alle er påmeldt i Rubic.

 • De som har kamp er det forståelig man ikke kan, men send minst en person fra støtteapapratet.
 • Andre som har trening, få foresatte eller snakk med utøvere på eldre lag om noen av de kan lede økta denne kvelden.

 

Målene til MITT VALG

Hensikten med kurset er å underbygge og implementere Vind ILs visjon og verdier i klubbens idrettstilbud og aktivitet. I Vind er vi opptatt av at barn og ungdom skal oppleve trygghet, mestring og utvikling.

Noen aspekter ved kurset:

 • Sosiale ferdigheter
  Kommunikasjon
  Samhandling
  Samarbeid
  Stressmestring
  Sosialt ansvar
  Gir økt mestring, trivsel og prestasjon
  Lederrollen
  Trener som leder
  Bygge relasjoner og bygge lag

 

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG:

utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse.
bygger barn og unge relasjoner, utvikler vennskap (unngå mobbing).
forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer.
bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Les mer om MITT VALG! her: http://www.determittvalg.no

VIDEO MITT VALG IDRETTSKURS