Tid for å stå sammen og tenke på fellesskapet.

Det er en vanskelig situasjon samfunnet er oppi og jo flinkere vi er til å følge de pålegg og anbefalinger som kommer fra sentrale- og lokale myndigheter, jo raskere kommer vi i gang med aktivitet igjen.

Du finner linker til relevant informasjon til høyre på denne siden.

Aktivitet.

Det Vind IL har gjort er at vi har stanset all aktivitet. Jeg har fått spørsmål om uorganisert aktivitet og slik situasjonen er nå må vi avstå fra alt annet enn egentrening. Nå er også kunstgressbanene i distriktet stengt så da løser dette seg selv, dersom alle følger påleggene.

Permitteringer.

Vi har iverksatt permittering av noen ansatte, og andre ansatte har fått varsel, og vi vurderer situasjonen løpende. Alle jobber hjemmefra, bortsett fra undertegnede som vil være på Vind hvor det bl.a. skal jobbes med å se på hvilke kostnader som kan fryses eller reduseres. 

Hva kan du og jeg gjøre for klubben vår?

Landet er inne i en stor dugnadsjobb og dugnad er jo et begrep vi på Vind Idrettslag er vanvittig gode på. Klubben kan risikere å tape store penger dersom våre arrangementer ikke kan gjennomføres.

Nå blir det ingen ordinære dugnader på en stund, men vi kan bidra til dugnaden med endre enkeltmedlemskap til familiemedlemskap, få med alle familiemedlemmer og betal 950,- istedet for 500,-. Dette gir oss noe mer i inntekter og det gir oss mer støtte fra det offentlige fordi vi har flere medlemmer.

Kontakt medlemsansvarlig Renata Bolek om du ønsker å etablere familiemedlemskap.

Send gjerne dette skjemaet

Aktiviteten vil komme i gang igjen, forhåpentligvis ganske snart men vi må være tålmodige. Vi har gjennomført store deler av en vintersesong, og vi vil oppfordre alle til å betale treningsavgifter som normalt. For sommeridrettenes del vil dette bli fakturert, muligens noe senere enn normalt for de eldre. Barnefotballen er normalt sett fakturert i mai måned. Det er i normale år ca. 100.000,- i ubetalte medlems- og treningsavgifter ved årsskiftet. Klubben trenger alle inntekter og vi står i 2020 i fare for å tape store summer dersom arrangementene våre ikke kan gjennomføres.

Vi håper regjering og storting kommer med hjelpe-/støtteordninger også for frivilligheten, for det er en overhengende fare for at klubber kan gå konkurs og det vil på ingen måte tjene samfunnet.

Uten frivillighet stanser Norge!

Hva med fremtiden?

Denne sommeren vil vi nok oppleve vesentlig mindre feriereising enn vi ville hatt i en normal sommer. Dette er basert på erfaringer fra reisebransjen i etterkant av Gulfkrigen 1990-91 og terrorangrepene i USA 11. september 2001. Det kan vi utnytte til vår fordel for slik det ser ut nå med utsatt seriestart må vi må ta i bruk store deler av sommeren til avvikling av kamper, fotballskoler, turneringer osv. Dette vil også være en fordel for å holde barn og ungdom aktivisert gjennom sommeren.

Det kan være trenere som har anledning til å ha treninger på dagtid og det kan godt hende det er praktisk å ha felles treninger for f.eks. to og to årskull. Vi bør også se på løsninger der klubben og anlegget er betjent hele sommeren for å sikre trygghet og tilsyn med de mange som vil være tilstede til enhver tid.

Har du innspill på dette? ta kontakt.

Vi har et fantastisk anlegg på Vind og enda mer er under bygging. Hva som skjer her på kort sikt er uvisst. Det er Polske arbeidere som er redde for sine familier. Når de reiser hjem kommer de ikke inn igjen til Norge slik situasjonen er pr. nå.

Pass på hverandre og følg de råd og pålegg som kommer fra myndighetene, det er en god grunn til at de kommer og slik situasjonen er nå er det ikke opp til hver enkelt å vurdere.

Ketil

Copy link
Powered by Social Snap