Tiltak gjeldene fra søndag 20. juni:

 

Regjeringen setter i verk Trinn 3 av gjenåpningen, hvilket medfører store og gledelige nyheter for Vind medlemmer:

 

Det er fortsatt viktig å tenke på dette:

 • ALLE må fortsatt registrere seg, dette gjelder også foresatte og andre familiemedlemmer i tillegg til de aktive utøverne og støtteapparat.
 • Vær nøye med hygiene og bruk antibac.
 • Hold mist 1 meter avstand på tribuner/ved baner/i saler/ved løyper.
 • Vi vil fortsette med Vindverter som skal se til at smittevern ivaretas og holde oppsyn på anlegget.

 

Voksne over 20 år: Her kommer de største endringer.

 • Trene som normalt med kontakt.
 • Delta i konkurranser/spille kamper mot klubber/lag innenfor egen krets.
 • I følge NFF indre østland beregnes seriespill iverksatt fra første halvdel av august.
 • Amerikansk fotball planlegger oppstart seriespill ca. 1. september.
 • Andre idretter har vi foreløpig ikke fått kommentarer fra.

 

Barn under 20 år:

 • Trene som normalt med kontakt.
 • Delta i konkurranser/spille kamper mot klubber og lag på tvers av kommuner/kretser/regioner. Kort sagt i Norge.

 

Tilskuere:

 • Tilskuere er tillatt men det er viktig at man holde 1 meter avstand på tribuner og ved baner, i saler og ved løyper.
 • Tilskuere skal ALDRI oppholde seg på selve aktivitetsflatene. (på baner, i haller og saler)

 

Arrangementer:

 • Vi kan arrangere arrangementer med inntil 300 deltakere.
 • Fotballskoler, sommerskoler går som planlagt.
 • Gjøvik Cup planlegges ut fra at Trinn 4 åpnes i løpet av sommeren/tidlig høst slik at begge helgene kan avvikles som planlagt siste helg i september og første helg i oktober.
 • Adidas Cup er i gang rundt om i landet og sluttspillet gjennomføres på Gjøvik midt i oktober.
 • Private arrangementer i Vind ILs lokaler er tillatt med inntil 100 personer. Her begrenser imidlertid lokalenes størrelse hvor mange som kan oppholde seg der under møter og arrangementer.

 

God sommer 🙂

Ketil

_____________________________________________________________________________

 

Tiltak gjeldene fra onsdag 16. juni:

Tilskuere på kamper: Vi vet at alle ønsker å se sine barn spille kamper. Nå er det færre kamper de siste 2 ukene før ferien så utgangspunktet er at man kan har 2 foresatte pr barn på kamper.

Tilskuere på treninger: Her må vi begrense dette så mye som mulig slik at de som spiller kamper kan ha med seg foresatte. Unntak gjøres for de to yngste årsklassene 2015 og 2014 som kan ha med en foresatt på trening, dersom man anser det som viktig for barnet.

Vind lag kan fortsatt spille kamper med lag fra våre nabokommuner, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land.

ALLE MÅ HUSKE PÅ REGISTRERE SEG!

Vind utøvere og trenere melder av på i Rubic / tilskuere og gjester scanner QR koden

Ketil

Tiltak gjeldene fra mandag 7. juni:

Vi har vært i dialog med kommuneoverlegen og det åpnes for kamper med lag fra våre nabokommuner, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land fra og med mandag 7. juni.

Lag som er satt opp med kamper mot klubber f.eks. på Hadeland og i Valdres kan ikke spille disse enda.

Dette medfører flere lag, flere mennesker slik at vi ikke kan ha tilskuere på Vind. Dette gjelder både for Vind-lag og for våre gjestende lag. Vi er klar over at dette ikke er populært, men med smitten vi ser i Gjøvik om dagen som man ikke kjenner smitteveiene til må vi først og fremst ta hensyn til dette.

Vind ILs treningsgrupper og lag som skal trene samt våre leietakere vurderer selv antall trenere de trenger for å skape god aktivitet og for å kunne opprettholde godt smittevern.

Unntak er 6 åringene (2015) som fortsatt kan ha med en-1 foresatt pr. barn.

Maksimalt antall personer inne i GOBB arena er 100 stk. og utendørs 200 stk.

Som før må selvsagt alle som kommer hit være registrert, se QR koden.

Ekstraordinære tiltak gjeldene fra mandag 31. mai :

Vi kan pga. den økende smitten i Gjøvik IKKE ha tilskuere på Vind. Dette gjelder både Vind og gjestende lag og utøvere.

Unntak er 6 åringene (2015) som kan ha med en-1 foresatt pr. barn.

Dette er det viktig at alle Vind tillitsvalgte informerer alle egne aktive og våre gjester om.

Det blir også satt inn ekstra smittevern vakter.

Følgende informasjon er sendt fotballklubbene i Gjøvik Kommune samt våre leietakere 28. mai:

Til fotballklubber i Gjøvik Kommune og Vind ILs leietakere

På grunn av den gjeldende smittesituasjonen i Gjøvik og utsettelsen av trinn 2 i gjenåpningen i Gjøvik ser vi oss

nødt til å stramme inn på smitteverntiltakene på Vind.

Leietakere:

Det er kun de aktive og trenere som har tilgang til anlegget.

Barn 6 år (født 2015) og yngre kan ha med seg en foresatt hver til trening/kamp.

Fotballkamper:

Dette betyr at dere som gjester i vårt anlegg IKKE har anledning til å ha med tilskuere til kamper.

Vi setter også en maks grense for hvor mange trenere/ledere hvert lag kan ha med, se nedenfor

Personer utover dette antall vil bli avvist.

Sjåfører uansett formål med tur:

Det gjelder også de som er med som sjåfører for våre gjester.

Vi anbefaler en tur i våre flotte turstier, se kart her:

https://www.vindil.no/wp-content/uploads/2020/04/turstier_sommer-med-l%C3%B8ypelengder.jpg

Vi vil øke antall smittevern vakter som vil være godt synlige på anlegget og ved innkjøringene/parkeringsplassene.

Garderober er ikke tilgjengelige.

Barnelag:

Alle gjester på Vind registrerer seg via denne QR koden og velger aktuell kamp.

QR koden finnes også på anlegget.

Maks 2 trenere/ledere pr lag.

Ungdomslag:

Alle spillere og ledere skal være registrert i FIKS

Maks 3 trenere/ledere pr lag.

 

 

Tidligere nyheter, ikke gjeldende fra 31.5.2021:

Fotballkamper og andre arrangementer er i gang og vi syntes det er greit med en presisering av hva som er tillatt med tanke på antall personer på Vind samtidig.

Med arrangement menes konkurranse og kamper.

Treninger kommer i tillegg.

På Vind kan vi ha 100 personer innendørs og 200 personer utendørs i forbindelse med arrangementer (les: kamper og konkurranser).

 

Kamper og konkurranser.

Barn til og med 12 år:

Gjestende lag/utøvere til kamper og konkurranser:

Maks en foresatt pr spiller. (Er trener også foresatt, regnes denne)

 

Vind Foreldre:

Maks en foresatt pr spiller. (Er trener også foresatt regnes denne). Dette gjelder også Gjøvik Innebandyklubb og Svanesjøen ballettskole (leietakere på Vind).

 

Ungdommer 13-19 år:

Gjestende lag og utøvere:

Maks antall foresatte = det antall sjåfører som kreves for å få laget/utøverne til kamp/konkurranse. Har laget 18 spillere kreves det 5 biler, dvs. 5 foresatte tillates på kampen.

 

Vind foresatte:

Maks en foresatt pr spiller. (Er trener også foresatt regnes denne)

Dette gjelder også Gjøvik Innebandyklubb og Svanesjøen ballettskole (leietakere på Vind).

 

Treninger – Gjelder alle!

 • Unngå foreldre på trening, gå dere en tur i de fine turstiene på Vind.
 • Dersom man må følge sitt barn på trening: Maks en foresatt pr. barn.

 

Registrering

 • Vind IL: Alle utøvere, trenere og lagledere skal være registrert i Rubic.
 • Alle ungdomsspillere 13 år og eldre samt støtteapparat skal være registrert i FIKS.
 • Gjester: Alle utøvere, foresatte, trenere og lagledere må registreres via QR koden.

Alternativt lever navneliste til Vind ILs lagleder, eller til smittevernvakten.

QR koden finnes oppslått mange steder på Vind

 

Copy link
Powered by Social Snap