I august 2013 satte vi  i gang med de 13 første FFO deltakerne.

Håkon Fjell og Ketil Gjerde var de som startet tilbudet som raskt vokste og det var mellom 40 og 50 deltakere allerede før jul. Den første vinteren trente vi ute på Vind i alle slags vær. På de kaldeste dagene brukte vi storsalen på Vind til aktiviteter som stafetter og basistrening. Fra vinteren 2014 trente vi på Vardals oppvarmede bane og inne i Campus arena. Når GOBB arena sto klar i november 2020 kan vi tilby de aller beste treningsforhold for våre unge fotballspillere.

I 2021 åpnet vi et IFO tilbud der aktiviteten er mer all-idretts preget. Antall deltakere vokste jevnt og trutt og det har de siste årene ligget på ca. 150 deltakere.

Tilbudet er en veldig fin rekrutteringsarena for unge trenere, og det er et stort antall av de som har vært instruktører som i dag har tatt trenerutdannelse og har ansvar for lag i fotballen i Vind IL.

Ledere for tilbudet.

Ketil Gjerde organiserte og var leder for tilbudet de første årene. Han fikk etter hvert flere oppgaver, sportslig leder, anleggs ansvarlig og daglig leder (2016) i Vind IL og Thomas Andersen tok over som leder i for tilbudet høsten 2015. Stian Lauritsen etterfølger Thomas fra januar 2021. Dagens leder for Syljuåsen Akademiet er Jonas Bjerkvold Bjorbækmo som startet sitt virke 15.8.2023. Jonas er en av de som startet som instruktør og som i dag er en godt utdannet og kvalifisert trener.

 

Håkon Fjell og Ketil Gjerde:

De første deltakerne 2013 og 2020: