Treningsavgifter for idrettene som har sesong som følger skoleåret, dvs. Langrenn, Basket, Bordtennis og Cheerdance får sine første fakturaer kommende uke. Dette er dessverre noe senere enn vi håpet på men Rubic har ikke vært klar med ny versjon før nå.

Nytt av året er at vi deler opp i flere terminer, både for å spre kostnaden for den enkelte men også får å gi klubben en jevnere inntektsstrøm og en mer forutsigbar likviditet. Antall rater er satt opp etter lengde på sesong og prisen slik at de yngste har relativt sett færre rater enn de eldre.

Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører og 6 åringer er fritatt for treningsavgift og betaler kun medlemsavgift.

Oversikt over treningsavgifter og datoer for de enkelte idrettene og årskull finner du ved å trykke på knappen på denne siden.

Spørsmål om Rubic og betalinger gjøres til ansvarlig for medlemsregister Renata Bolek på post@vindil.no

Betalinger når du starter eller slutter mellom 2 terminer:

  • Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
  • Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.