Vi har i flere kjøpt disse tjenestene. Vi ønsker å bli mer fleksible og ansette disse selv.