Vind IL stopper ALL trening- og konkurranse aktivitet umiddelbart.

Dette gjelder både inne- og utendørs aktivitet.

Vi følger utviklingen fra minutt til minutt og oppdaterer denne saken fortløpende, så følg med her.

Kl. 11.50: Alle type dugnader, lotterier osv. skal IKKE gjennomføres inntil videre.

Kl. 11.55: Fotballforbundet stanser alle breddeaktivitet ut april måned.

Kl. 12.10: Skiforbundet avlyser all breddeaktivitet ut april måned.

Kl. 12.15: NFF: Breddeaktivitet omfatter også kvalik kamper til NM og elite. Mer info om gjennomføring kommer senere.

Kl. 12.20: Vind IL: Det samme gjelder adidas cup. Her kommer vi med alternativ plan for avvikling av turneringen.

Kl. 12.25: OA: Vind IL følger føre var prinsippet.

 

Vind ILs hovedstyres enstemmige vedtak, onsdag kveld:

Som følge av den rådende situasjonen med Korona smitte, og som følge av styrets beslutning om å innstille all trenings- og konkurransevirksomhet i regi av Vind Idrettslag, gis administrasjonen v/daglig leder fullmakt til å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder permittering. Før tiltak settes i kraft skal styret v/ styrets leder og økonomiansvarlig i styret konsulteres og orienteres.  

Kommunikasjon:

All kommunikasjon til medier og myndigheter og andre om dette går KUN via daglig leder.

Ber også om forståelse for at undertegnede ikke kan svare på telefoner og meldinger fra “alle”, så følg med i denne artikkelen.

Beredskapsplaner:

Her kan du lese våre rutiner for håndtering av uønskede hendelser.

Rubic: 

All banefordeling er deaktivert inntil videre.

Leie av lokaler på Vind: 

Alle avtalte utleier kanselleres. De berørte kontaktes direkte på telefon. Spørsmål om dette rettes til Renata Bolek på post@vindil.no / 486 56 262

Linker til offentlig informasjon:

Gjøvik Kommunes informasjon.

Folkehelseinstituttet

Fylkesmannen i Innlandet.

Linker til idrettens smitteinformasjon:

Copy link
Powered by Social Snap